Bếp gia phát

0961.152.256
Icon Collap

Bếp từ TOPY EU – DIH 8688 serial 4.0

Thông số kỹ thuật Bếp từ TOPY EU – DIH 8688 serial 4.0 ứng dụng công nghệ inverter thông minh vượt trội Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster(max 3700W/22cm) ...

Bếp Từ Đôi Topy Tp-AH968MI

Tính năng sản phẩm* Bếp hai từ TP-AH968MI ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội * Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 2700W / 22cm * Tính năng ...

Bếp Từ Đôi Topy TP-8688B

Tính năng sản phẩm* Bếp hai từ TP-8688B ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội * Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 2700W / 22cm * Tính năng ...

Bếp Từ Đôi Topy TP-5868s

Tính năng sản phẩm* Bếp hai từ TP-5868s ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội * Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 2700W / 22cm * Tính năng ...

Bếp Từ Đôi Topy TP-3688A

Tính năng sản phẩm* Bếp hai từ TP-3688Aứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội * Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 2500W / 22cm * Tính năng nấu ...

Bếp Từ Đôi Topy TP-268s

Tính năng sản phẩm* Bếp hai từ TP-268s ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội * Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 2300W / 22cm * Tính năng ...

Bếp Từ Đôi Topy TP-1383s

Tính năng sản phẩm* Bếp hai từ TP-1383s ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội * Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 2700W / 22cm * Tính năng ...

Bếp Từ Đôi Topy TP-1382s

Tính năng sản phẩm* Bếp hai từ TP-1382s ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội * Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 2700W / 22cm * Tính năng ...

Bếp Từ Đôi Topy TP-1379s

Tính năng sản phẩm* Bếp hai từ TP-1379s ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội * Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 2700W / 22cm * Tính năng ...

Bếp 3 Từ TP-5869s

Tính năng sản phẩm Bếp từ ba TP-5869s ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội Công suất cực lớn Booster – 3000W với vùng nấu cực lớn 26cm Tính năng nấu ...
1 2 3 10