Bếp gia phát

0961.152.256
Icon Collap
Faro

Công suất tổng: 1400x2000x1400x2000W

Chất liệu: Mặt kính Eurokera

Điều khiển: cảm ứng

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Faro 21,900,000 37,890,000

Bếp từ Faro FR2-4089

22

Công suất tổng: 1200x1600x2000W

Chất liệu: Mặt kính Schott ceran

Điều khiển: cảm ứng

Bảo hành: 2 nâm

Xuất xứ: Malaysia

Faro 15,400,000 19,890,000

Bếp từ Faro FR2-3089

20

Công suất tổng: 4000W

Chất liệu: Mặt K

Điều khiển: cảm ứng dạng ấn kỹ thuật số

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Malaysia

Faro 19,000,000 23,890,000

Bếp từ Faro FR2-02K

30

Công suất tổng: 4000W

Chất liệu: Mặt kinh Victro Ceramic

Điều khiển: dạng ấn kỹ thuật số

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Malaysia

Faro 8,250,000 11,890,000

Bếp từ Faro Vitro Ceramic 20V

25

Công suất tổng: 4000W

Chất liệu: Mặt kính Schott ceran

Điều khiển: cảm ứng

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Malaysia

Faro 12,500,000 16,890,000

Bếp từ Faro FR2-2089

26

Công suất tổng: 4000W

Chất liệu: Mặt kính Schott ceran

Điều khiển: cảm ứng

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Germany

Faro 4,300,000 5,890,000

Bếp từ Faro Fr1-2089

Chat Zalo
Chat Facebook
096.115.2256