Bếp Gia Phát – Bếp của mọi nhà

0961.152.256
Icon Collap
not avaiable

Bếp Từ Đôi PEDINI 6886 PMK chi tiết

Bếp Từ Đôi PEDINI 6886 PMK được trang bị kính cường lực KANGER chịu nhiệt tốt, chống trầy tốt. Công suất thực môi bên tối đa là 2200W, có tích hợp Boster cho ...
not avaiable

Bếp Từ Đôi PEDINI 5885 PMK chi tiết

Bếp Từ Đôi PEDINI 5885 PMK được trang bị kính cường lực KANGER chịu nhiệt tốt, chống trầy tốt. Công suất thực môi bên tối đa là 2200W, có tích hợp Boster cho ...
not avaiable

Bếp Điện Từ PEDINI 666 HQ chi tiết

Bếp Điện Từ PEDINI 666 HQ được trang bị kính cường lực KANGER chịu nhiệt tốt, chống trầy tốt. Công suất thực môi bên tối đa là 2200W, có tích hợp Boster cho ...
not avaiable

Bếp Từ Đôi PEDINI 668 QH chi tiết

Bếp Từ Đôi PEDINI 668 QH được trang bị kính cường lực KANGER chịu nhiệt tốt, chống trầy tốt. Công suất thực môi bên tối đa là 2200W, có tích hợp Boster cho ...
not avaiable

Bếp Từ Đôi PEDINI 777 QH chi tiết

Bếp Từ Đôi PEDINI 777 QH được trang bị kính cường lực KANGER chịu nhiệt tốt, chống trầy tốt. Công suất thực môi bên tối đa là 2200W, có tích hợp Boster cho ...
not avaiable

Bếp Từ Đôi PEDINI 789 HQ chi tiết

Bếp Từ Đôi PEDINI 789 HQ được trang bị kính cường lực KANGER chịu nhiệt tốt, chống trầy tốt. Công suất thực môi bên tối đa là 2200W, có tích hợp Boster cho ...
not avaiable

Bếp Từ Đôi PEDINI 899 HQ chi tiết

Bếp Từ Đôi PEDINI 899 HQ được trang bị kính cường lực KANGER chịu nhiệt tốt, chống trầy tốt. Công suất thực môi bên tối đa là 2200W, có tích hợp Boster cho ...
not avaiable

Bếp Từ Đôi PEDINI 589 HQ chi tiết

Bếp Từ Đôi PEDINI 589 HQ được trang bị kính cường lực KANGER chịu nhiệt tốt, chống trầy tốt. Công suất thực môi bên tối đa là 2200W, có tích hợp Boster cho ...
not avaiable

Bếp Từ Đôi PEDINI 268 HQ chi tiết

Bếp Từ Đôi PEDINI 268 HQ được trang bị kính cường lực KANGER chịu nhiệt tốt, chống trầy tốt. Công suất thực môi bên tối đa là 2200W, có tích hợp Boster cho ...
not avaiable

Bếp Từ Đôi PEDINI 689 HN chi tiết

Bếp Từ Đôi PEDINI 689 HN được trang bị kính cường lực KANGER chịu nhiệt tốt, chống trầy tốt. Công suất thực môi bên tối đa là 2200W, có tích hợp Boster cho ...
1 2 3 5